Vacancies


Обов’язки:

 • організація документообігу, розробка інструкції з діловодства організації;
 • приймання та зберігання документів, які надійшли до архіву;
 • складання номенклатури справ, перевірка правильності формування та оформлення справ під час їх передачі до архіву;
 • шифрування справ згідно з чинними правилами;
 • систематизація, розміщення та ведення обліку справ;
 • підготовка зведених описів справ тривалого (понад 10років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення та знищення документів;
 • участь у роботі з експертизи цінності архівних документів;
 • видача архівних копій та документів, підготовка і видача архівних довідок, ведення їх обліку.

Вимоги до кандидата:

 • вища освіта (економічна);
 • досвід на аналогічній посаді від 2-х років;
 • знання державної системи діловодства, систем електронного документообігу, порядку складання номенклатури справ, оформлення справ, складання описів справ, актів про вилучення та знищення документів.

Астарта пропонує:

 • професійне навчання та розвиток компетенцій;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України;
 • робота в новому інноваційному офісі на мальовничому Подолі;
 • офіційне працевлаштування та прозора система оплати праці;
 • медичне страхування.

Чекаємо на ваше резюме!

Обов’язки:

 • облік та звітування  за результатами діяльності;
 • аналітика закупівель;
 • аналіз витрат;
 • аналітика уніфікованих витрат;
 • аналітика використання виробничих запасів;
 • аналітика та облік витрат прямих закупівель;
 • аналітика та облік централізованних витрат;
 • проєкти по оптимізації витрат.

Вимоги:

 • вища освіта
 • досвід у сфері закупівель/ремонтів/забезпеченні не менше ніж 3 роки;
 • володіння ПК;
 • аналітичний склад мислення.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • медичне страхування;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • безпечне перевезення працівників компанії на автомобілі по місту та Україні;
 • підтримка належного технічного стану транспортного засобу;
 • розрахунок маршруту;
 • виконання доручень керівника.

Вимоги:

 • досвід роботи водієм на автотранспортних засобах не менше 5 років;
 • досконале знання авотомобільних маршрутів України та Києва;
 • наявність посвідчення водія категорії В, С;
 • знання будови автомобіля;
 • вмiння швидко та ефективно вирiшувати поставленi завдання.

Астарта пропонує:

 • професійне навчання та розвиток компетенцій;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України;
 • офіційне працевлаштування та прозора система оплати праці;
 • медичне страхування

Чекаємо на ваше резюме!

Обов’язки:

 • проведення внутрішніх аудитів різних напрямків діяльності (с.-г. виробництво, переробні підприємства тощо);
 • підготовка звітів керівництву за результатами аудитів;
 • розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів.

Вимоги:

 • вища освіта;
 • досвід роботи внутрішнім аудитором/контролером не менше 2 років;
 • готовність до відряджень (до 30% робочого часу);
 • наявність сертифікату CIA або CFE буде перевагою.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • медичне страхування;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • реєстрація вхідних та вихідних податкових, акцизних накладних;
 • робота з СЕА ПДВ та СЕА АП, з електронним кабінетом платника формування податкової звітності підприємства (усі види податків);
 • підготовка відповідей на запити ДФС;
 • участь у підготовці документів до податкових перевірок.

Вимоги:

 • досвід роботи від 3 років (старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера, фахівець з оподаткування);
 • знання та практичні навички застосування податкового законодавства, зокрема, Податкового кодексу України, ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандарти фінансової звітності та інших нормативно-правових актів, які регламентують питання документообігу, документоутворення та документування господарських операцій;
 • досвід роботи з матеріальними активами, основними засобами та на виробничому підприємстві  буде перевагою.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • медичне страхування;
 • оплачувані лікарняні та відпустка
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • здійснює керівництво  інженерно-технічною службою, відділом обслуговування виробництва, залізничним цехом. Формує річні плани роботи і бюджети підрозділу;
 • впроваджує науково-технічну політику компанії щодо перспективи розвитку підприємства і  реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва;
 • забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції;
 • керує розробкою та виконанням перспективних  планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації;
 • формує річні плани роботи і бюджети інженерно-технічної служби та забезпечення ресурсами підрозділу, контролює  їх виконання;
 • керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни у підпорядкованих підрозділах;
 • сприяє організації безпечних умов праці на робочих місцях;
 • забезпечує безперебійну, технічно правильну експлуатацію та надійну роботу технологічного обладнання, механізмів підприємства;
 • бере участь у розслідуванні простоїв, аварій, нещасних випадків та реалізовує заходи по їх ліквідації та попередженню.

Що ми очікуємо від кандидата:

 • вища освіта (технічна);
 • досвід роботи на аналогічній посаді 3-5 років;
 • знання постанов, розпоряджень, нормативних та інших керівних документів по організації експлуатації та ремонту обладнання, устаткування, будівель;
 • впевнений користувач ПК (Excel, Word).

Астарта пропонує:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Основні задачі:

 • ведення нормативно-довідкової бази даних;
 • підготовка/розробка/коригування правил формування НДІ;
 • розширення і розвиток функціональності автоматизованої системи внесення НДІ;
 • розробка пропозицій щодо удосконалення і поліпшення функціоналу бази НДІ.

Функціональні обов’язки:

 • обробка заявок для довідників НДІ
 • аналіз, ведення, формування і зміна даних у довідниках;
 • навчання та консультації користувачів системи;
 • аналіз причин відмов і порушень у роботі системи ведення НДІ та розробка пропозицій щодо їх усунення і попередження;
 • розробка регламентуючих документів;
 • облік і зберігання документів, що мають відношення до системи ведення НДІ.

Вимоги до кандидата:

 • вища освіта (магістр, спеціаліст);
 • досвід роботи в 1С 8 від 3-х років;
 • бажаний досвід роботи у холдингових компаніях та участь у впровадженні проєктів по системам ведення НДІ;
 • розуміння основних принципів організації і методів ведення НДІ, їх практичногозастосування;
 • навички розробки, впровадження та ведення довідників і класифікаторів;
 • вміння писати методологічну документацію та інструкції для користувачів;
 • досвід роботи з первинною документацією, номенклатурою;
 • логічне мислення, уважність до деталей;
 • комунікабельність, здатність до навчання, креативність при вирішенні завдань;
 • впевнений користувач Word, Excel (рівень вище середнього), PowerPoint, Google-таблиці, 1С 8.3.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • дружня команда
 • сучасний офіс на Леваді.

Чекаємо на Ваше резюме!

Вимоги до кандидата:

 • досвід закупівлі обладнання, послуг, запасних частин і витратних матеріалів для великого підприємства;
 • досвід роботи з підрядними організаціями, включаючи розрахунок обсягів робіт, матеріалів, переговори з постачальниками;
 • навички перевірки кошторисної документації;
 • знання методик ціноутворення і принципів організації закупівель;
 • знання договірної роботи — внутрішні і зовнішньоекономічні договори;
 • вміння працювати у команді, стресостійкість.

Функціональні обов’язки:

 • закупівля обладнання, послуг, запасних частин і витратних матеріалів для потреб заводу;
 • організація доставки придбаних товарів на підприємство. Здійснення технічної підтримки всіх імпортних поставок (митні документи, технічні описи);
 • робота з підрядними організаціями, включаючи розрахунок обсягів робіт, матеріалів, переговори з постачальниками;
 • узгодження умов і укладання договорів поставок — внутрішні і зовнішньоекономічні договори;
 • забезпечення оптимального співвідношення ціна / якість закуповуваних ТМЦ;
 • проведення тендерів.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • професійний та особистісний розвиток;
 • забезпечення харчуванням;
 • доставка на роботу та з роботи;
 • місце роботи — Полтавська обл., м. Глобине;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Функціональні обов’язки:

 • підбір та пошук рухомого складу для відвантаження продукції переробного заводу: шрот/ олія;
 • оперативна інформація по руху відвантажених та порожніх вагонів на завод: щоденна звітність;
 • спілкування з контрагентами, вирішення поточних питань;
 • робота з договірною документацією;
 • робота у програмах АС-Клієнт, Месплан, АРМ Вантажовідправника, ТМКарта;
 • участь у плануванні та формуванні звітності по роботі підприємства.

Вимоги до кандидата:

 • вища освіта;
 • досвід роботи у сфері залізничних перевезень від 2 років;
 • знання профільних вимог у сфері залізничних перевезень перевезень: Правила перевезень вантажів, Статут залізниць та ін.;
 • знання програмного забезпечення: АС-Клієнт, Месплан, ТМ Карта, АРМ Вантажовідправника;
 • досвідчений користувач: MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point);
 • володіння англійською мовою, перевага — досвід листування з іноземними контрагентами;
 • вміння аналізувати та планувати роботу;
 • вміння працювати у команді, стресостійкість.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • професійний та особистісний розвиток;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • здійснення аналізу господарських операцій на предмет дотримання вимог законодавства України;
 • контроль по відображенню у програмі 1С господарських операцій;
 • ведення бухгалтерського обліку розрахунків з контрагентами;
 • відображення у програмі 1С електронних первинних документів;
 • формування господарських операцій з експорту/імпорту товарів/послуг;сПроведення банківських виписок;
 • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунках;
 • нарахування відсотків по кредитах та депозитних вкладах;
 • формування податкової та статистичної звітності;
 • облік виробничих  запасів,  коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат з дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку діяльності підприємства.
   

Вимоги:

 • досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді;
 • вища освіта(магістр, спеціаліст);
 • володіння програмами 1С 8, MS Office;
 • Знання податкового кодексу, у частині РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ та законодавчих актів, що регламентують ведення обліку та оподаткування виробничо-господарської діяльності підприємства.                                                                                      

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • організація повного комплексу процесів приймання, чистки, сушіння та відвантаження продукції на елеваторі (від 30 000 тонн);
 • планування бюджету підприємства;
 • залучення зерна від третіх осіб на елеватор;
 • управління персоналом елеватору;
 • взаємодія з контролюючими та адміністративними органами на рівні територіальної громади;
 • формування та підтримка позитивного іміджу компанії у регіоні.

Вимоги:

 • вища освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років;
 • досвід управління сучасним елеватором (металеві ємності для зберігання зерна);
 • знання технології зберігання зернових і олійних культур;
 • знання технологічного обладнання та володіння навичками організації його експлуатації та ремонту;
 • знання постанов, нормативів, інструкцій по технології зберігання і складування сільськогосподарської продукції;
 • знання порядку і методів поточного виробничого планування;
 • володіння ПК на рівні впевненого користувача (1С, MS Office);
 • посвідчення водія категорії Б;
 • організаторські здібності, відповідальність, лідерські якості.

Компанія пропонує:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільну та прозору система оплати праці;
 • професійний та особистісний розвиток;
 • компенсацію оренди житла при релокації.

Функціональні обов’язки:

 • організація та налаштування роботи виробничо-технологічної лабораторії на новому елеваторі (30 000 тонн);
 • організація та контроль роботи експрес аналізаторів, їх калібрування;
 • формування та розміщення партій зерна для довгострокового зберігання;
 • організація кількісно-якісного первинного обліку зернових та олійних культур;
 • організація, контроль та перевірка правильності визначення якісних показників зерна при надходженні, зберіганні та відвантаженні збіжжя;
 • організація і контроль роботи по доробці зерна (сушіння, очищення, активне вентилювання);
 • контроль роботи лабораторного обладнання;
 • підбір та проведення технічних навчань для працівників лабораторії.

Вимоги до кандидата:

 • вища освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років;
 • знання нормативно-правових і законодавчих актів України (інструкцій, діючих ДСТУ) та міжнародних стандартів щодо роботи виробничо-технологічної лабораторії елеватора;
 • знання правил експлуатації і засобів контролю лабораторного, виробничо-технологічного обладнання;
 • знання методів підготовки, відбору, визначення та обробки проб зерна та продуктів його переробки;
 • знання правил оформлення облікової документації по якості зерна та продуктів його переробки, порядок складання звітності;
 • знання правил охорони праці при експлуатації засобів вимірювальної техніки та електрообладнання, що використовуються у лабораторії;
 • знання облікової системи 1С 8.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • дружня команда та досвід роботи у кращій агрокомпанії України.


Функціональні обов’язки:

 • організація роботи на фермах;
 • забезпечення виконання заходів лікування і профілактики ВРХ;
 • збільшення тільних тварин за рахунок організації роботи з відтворення ВРХ;
 • подовження продуктивного життя тварин;
 • організація роботи з державними контролюючими органами, отримання дозвільних документів;
 • аналітика показників роботи ферм;
 • робота з постачальниками ветпрепаратів.

Вимоги:

 • вища освіта за спеціальністю ветеринарний лікар/ветфельдшер;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • досвід організації роботи декількох ферм одночасно;
 • нормативно-правові документи, що регламентують діяльність ветлікарів;
 • основні ветеринарні маніпуляції (УЗД, осіменіння, в/м введення, діагностика хвороб репродуктивних органів, маститів);
 • планування, організація роботи та навчання персоналу;
 • знання Excell – обов’язково, 1С – бажано;
 • наявність водійського посвідчення категорії «В» та досвід керування авто від 2 років.

Астарта пропонує:

 • роботу в команді професіоналів;
 • офіційне працевлаштування і стабільну заробітну плату;
 • релокацію з будь-якої області України, забезпечення житлом;
 • забезпечення корпоративним зв’язком;
 • надання службового автомобілю.

Чекаємо на Ваше резюме!

Функціональні обов’язки:

 • організація переміщень рухомого складу локомотивом;
 • проведення маневрових робіт на залізничній станції;
 • здійснення пломбування вагонів та контейнерів;
 • ведення змінної документації.

Вимоги до кандидата:

 • середня спеціальна освіта (технічна);
 • досвід роботи за професією від одного року;
 • знання правил технічної експлуатації залізниць України.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштуванн;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • забезпечення харчуванням;
 • доставка на та з роботи.

Чекаємо на Ваше резюме!

Функціональні обов’язки:

 • забезпечення безперебійного теплопостачання виробництва;
 • керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні;
 • організація впровадження нової техніки і передової технології виробництва;
 • визначення поточних та перспективних обсягів роботи котельні, складання планів виконання ремонтних робіт, організація та контроль за їх виконанням;
 • організація підвищення кваліфікації персоналу котельні, проведення протиаварійних та протипожежних тренувань.

Вимоги до кандидата:

 • вища освіта за напрямом теплові установки (теплотехнік);
 • володіння комп’ютером на рівні впевненого користувача;
 • досвід роботи на ТЕЦ, з котлами природнього газу, альтернативних видах палива;
 • уміння управління персоналом.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • забезпечення харчуванням;
 • доставка на та з роботи;
 • професійний та особистісний розвиток;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • нарахування орендної плати поточного року, авансів наступних років, емфітевзису, мотиваційних та інших додаткових соціальних виплат;
 • формування заявок на перерахування обов’язкових податків (ПДФО та ВЗ) до бюджету;
 • формування  відомостей на виплату орендної плати у готівковій формі, відомостей на виплату сільськогосподарської продукції власникам земельних ділянок в натуральному виразі;
 • проведення звірки розрахунків з пайовиками, формування довідок про доходи;
 • перевірка та відповідність даних бухгалтерського обліку з регістрами накопичення;
 • підготовка даних до включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
   

Вимоги:

 • досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді;
 • вища освіта (магістр, спеціаліст);
 • володіння програмами 1С 8, MS Office;
 • Знання податкового кодексу, в частині РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ;  
 • Знання земельного кодексу, в частині земельних відносин Міжнародні стандарти фінансової звітності, а саме стандарт  16 “Оренда” Господарський кодекс, в частині земельних відносин, Цивільного кодексу, в частині земельних відносин, Законодавчи акти, що регламентують оподаткування та виробничо-господарську діяльність підприємства.                                                                              

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • підтримання та обслуговування системи автоматичного управління виробничим процесом;
 • коригування програми управління на базі WinCC, LAD;
 • робота з такими видами програмного забезпечення як: SimaticWinCC, SimaticStep 7, SCADA-система zenon, LadderDiagram (FBD&LAD), SIMATIC HMI Panels (операторські панелі);
 • налагодження, дослідна експлуатація і поетапне введення в дію комплексу технічних засобів АСУ.

Вимоги до кандидата:

 • освіта технічного напряму;
 • знання стандартів уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; порядок розроблення та оформлення технічної документації;
 • налаштування ПІД регуляторів, монтаж, наладка, ремонт, читання схем електричних (не обов’язково).

Умови роботи:

 • цікава стабільна робота;
 • офіційне працевлаштування за стандартами, передбаченими КЗпП України;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • забезпечення харчуванням;
 • доставка на та з роботи;
 • професійний та особистісний розвиток;
 • забезпечення житлом (для мешканців іншого міста);
 • місце роботи – м.Глобине, Полтавської області.

Чекаємо на Ваше резюме!

Вимоги до кандидата:

 • бажано вища або неповна вища освіта;
 • досвід роботи на виробництві (харчове виробництво, елеватор, переробний завод та ін.)
 • загальні знання будови і роботи обладнання (сепаратор, насоси);
 • знання комп’ютера на рівні користувача;
 • відповідальність, уміння приймати рішення.

Функціональні обов’язки:

 • ведення технологічного процесу відповідно до регламенту та інструкцій;
 • контроль за роботою обладнання;
 • робота із системою автоматизації;
 • контроль технологічних параметрів і якості продукції;
 • Ведення змінної документації.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • професійний та особистісний розвиток;
 • Забезпечення харчуванням;
 • Перевезення з та на роботу;
 • місце роботи – Полтавська обл., м. Глобино.

Чекаємо на Ваше резюме!

Функціональні обов’язки:

 • розробляти і запроваджувати інноваційні методи, і методики в галузі тваринництва, систему ветеринарно – профілактичних заходів із запобігання захворюванням та падежу тварин, спрямованих на підвищення продуктивності тварин, безпечності та якості продукції тваринного походження;
 • лікувати тварин, стежити за виконанням зоогігієнічних і ветеринарних правил під час утримання, годівлі тварин та догляду за ними;
 • обліковувати та готувати звітність з ветеринарної медицини;
 • контролювати дотримання ветеринарно – санітарних правил під час відтворення стада, вживати ветеринарні заходи щодо відтворення поголів’я, ліквідації яловості та вирощування здорового молодняка.

Що ми очікуємо від кандидатки:

 • знання інноваційних методів та методик у галузі тваринництва;
 • знання систем ветеринарно – профілактичних заходів;
 • бажання розвиватись у сфері тваринництва;
 • вміння працювати з документами.

Умови роботи:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • дружня команда.

Чекаємо на Ваше резюме!


Обов’язки:
•    контроль виконання сільськогосподарських робіт;
•    контроль норм витрат посівного матеріалу, мін. добрив, ЗЗР, матеріальних цінностей;
•    розподіл техніки, насіння та інших матеріально-технічних ресурсів;
•    облік виконання робіт у розрізі полів, сільськогосподарських культур, технологічних операцій, видів техніки;
•    володіння ПК (Excel);
•    дотримання вимог законодавства з охорони праці.


Вимоги:
•    вища агрономічна освіта;
•    досвід роботи на посаді агронома на виробництві від 2 років ( розглянемо кандидатів після закінчення ВНЗ);
•    готовність до переїзду;
•    посвідчення водія категорії (В);
•    знання вимог законодавства з питань охорони праці.


Умови роботи:
•    робота в смт. Козельщина;
•    офіційне працевлашування;
•    стабільна і прозора система оплати праці;
•    службовий автомобіль, компенсація оренди житла;
•    оплачувані лікарняні та відпустка;
•    навчання та тренінги;
•    дружня команда.


Чекаємо на Ваше резюме!


Функціональні обов’язки:
•    координація роботи тваринництва у визначеному регіоні;
•    консультативна допомога фахівцям і спеціалістам галузі тваринництва;
•    консультування фахівців і спеціалістів тваринництва щодо технологій заготівлі та зберігання кормів, годівлі, утримання тварин, виробництва та реалізації тваринницької продукції, ведення племінної справи;
•    контроль дотримання умов заготівлі й зберігання кормів, умови годівлі й утримання тварин, племінну роботу, процеси виробництва та реалізації продукції тваринництва;
•    вивчення та впровадження нових технологій в тваринництві, використання нових комбікормів, кормових добавок і препаратів;
•    ведення переговорів із фірмами-виробниками і реалізаторами продукції для тваринництва;
•    аналіз роботи галузі тваринництва і розробка пропозицій щодо покращення;
•    брати участь у проведенні масових зоотехнічних і ветеринарних заходах у господарствах холдингу (контрольний надій, зважування, бонітування племінних тварин, забір крові, туберкулінізація, вакцинація, проведення УЗД тощо);
•    організація ефективної роботи та взаємодії ферм, відділків, спеціалістів та обслуговуючого персоналу в галузі тваринництва;
•    проведення навчання, семінарів для працівників в галузі тваринництва;
•    контроль дотримання працівниками сегменту тваринництва правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та протипожежного захисту


Вимоги до кандидата:
•    освіта вища (зоотехнічна, ветеринарна);
•    досвід роботи у сфері тваринництва від 3-х років;
•    досвід впровадження нових технологій у сфері тваринництва;
•    вміння організовувати ефективну взаємодію ферм холдингу;
•    досвід у проведенні зоотехнічних та ветеринарних заходів.


Умови роботи:
•    офіційне оформлення;
•    стабільна і прозора система оплати праці;
•    оплачувані лікарняні та відпустка;
•    навчання та тренінги;
•    дружня команда.


Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 •  робота з програмами АС Месплан, АС Клієнт, оформлення вагонів, оформлення залізничних накладних;
 • пломбування вагонів за допомогою ЗПУ, ведення обліку та звітності по ЗПУ;
 • підговтока документів для митного оформлення;
 • оформлення фітосанітарних сертифікатів та ветеринарних свідоцтв;
 • контроль відвантажень на елеваторі;
 • подання звітності по відвантаженням з елеватора.

Вимоги:

 • освіта вища (професійно-технічна);
 • досвід роботи на аналогічній чи схожій посаді від 1 року;
 • досвід роботи зі спеціалізованими програмами УЗ;
 • знання правил роботи з Укрзалізницею, Статуту УЗ;
 • знання ПЗ (1С 8.3, Excel).

Астарта пропонує:

 • офіційне працевлаштування;
 • стабільну і прозору систему оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустки;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України.

 Основні обов’язки : 

 • контроль за виготовленням технічної документації по земельних ділянках без кадастрових номерів;
 • робота з картами, формування технологічних карт полів, актів прийомки-передачі земельних ділянок (паїв) у виробництво, та інших картографічних матеріалів, проведення звірок з конкурентами, формування масивів;
 • відображення земельних ділянок (паїв) на картах згідно з реєстрами по категоріях, моніторинг та контроль змін;
 • обмір полів за допомогою GPS приладу з RTK сигналом;
 • винос земельних ділянок в натуру (на місцевість) за допомогою приладів;
 • виготовлення файлів- XML;
 • ведення бази даних AgrichainLand, формування шаблонів для звітності, контроль та перевірка правильності внесення інформації іншими працівниками відділу у базу даних;
 • створення карт обробітку полів;
 • участь у розробці проєктів залучення нових земель, придатних для ведення сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до кандидата:

 • освіта вища (геодезія та картографія, землеустрій та кадастру);
 • досвід роботи фахівцем із земельних питань від 1 року;
 • навички роботи з комп’ютером Володіння комп’ютером (впевнений користувач), а саме програмами: Digitals, AutoCAD, MapInfo, Arc GIS, ГІС 6, Microsoft Office, графічні редактори.

Ми пропонуємо:

 • місце роботи – Хмельницька область, місто Красилів;
 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда.

Чекаємо Вашого резюме!

 Основні обов’язки : 

 • контроль за виготовленням технічної документації по земельних ділянках без кадастрових номерів;
 • робота з картами, формування технологічних карт полів, актів прийомки-передачі земельних ділянок (паїв) у виробництво, та інших картографічних матеріалів, проведення звірок з конкурентами, формування масивів;
 • відображення земельних ділянок (паїв) на картах згідно з реєстрами по категоріях, моніторинг та контроль змін;
 • обмір полів за допомогою GPS приладу з RTK сигналом;
 • винос земельних ділянок в натуру (на місцевість) за допомогою приладів;
 • виготовлення файлів- XML;
 • ведення бази даних AgrichainLand, формування шаблонів для звітності, контроль та перевірка правильності внесення інформації іншими працівниками відділу у базу даних;
 • створення карт обробітку полів;
 • участь у розробці проєктів залучення нових земель, придатних для ведення сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до кандидата:

 • освіта вища (геодезія та картографія, землеустрій та кадастру);
 • досвід роботи фахівцем із земельних питань від 1 року;
 • навички роботи з комп’ютером Володіння комп’ютером (впевнений користувач), а саме програмами: Digitals, AutoCAD, MapInfo, Arc GIS, ГІС 6, Microsoft Office, графічні редактори.

Ми пропонуємо:

 • місце роботи – Хмельницька область, місто Красилів;
 • офіційне працевлаштування;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда.

Чекаємо Вашого резюме!

Обов’язки:

 • здійснювати керівництво підрозділом, визначати стратегію та пріоритети у діяльності, формувати річні плани роботи і бюджети підрозділу;
 • визначати науково-технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм різних напрямків, удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва, його спеціалізації;
 • забезпечувати постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції;
 • керувати розробкою перспективних планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації;
 • організовувати розробку і виконання планів впровадження нової техніки і технології;
 • забезпечувати ефективність проєктних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування;
 • здійснювати контроль за дотриманням проєктної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, охорони навколишнього середовища, харчової безпечності, виробничої санітарії, пожежної безпеки тощо;
 • керувати діяльністю технічних служб підприємства, контролювати результати їх роботи.

Що ми очікуємо від кандидата:

 • вища освіта (технічна);
 • досвід роботи на аналогічній посаді 3-5 років;
 • знання постанов, розпоряджень, нормативних та інших керівних документів по організації;
 • експлуатація та ремонт обладнання, устаткування, будівель
 • Впевнений користувач ПК (Excel, Word).

Астарта пропонує:

 • професійне навчання та розвиток компетенцій;
 • дружня команда;
 • офіційне працевлаштування та прозора система оплати праці.

Чекаємо на ваше резюме!

Вимоги : 

 • вища освіта; 
 • бажаний досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років; 
 • досвід роботи на сільськогосподарському або виробничому підприємстві буде перевагою; 
 • знання законодавчих нормативних документів. 

Обов’язки: 

 • вміння працювати з електронними каталогами по підбору запасних частин;
 • вміння виявляти несправності техніки, проводити дефектування техніки;
 • контроль за правильністю оформлення первинних документів; 
 • участь у проведенні інвентаризації основних виробничих фондів, визначення застарілого устаткування, об’єктів, що потребують капітального ремонту;
 • оформлення заявок на придбання матеріалів та запасних частин;
 • організація ведення технічної документації;
 • організація зберігання машин і обладнання в неробочий період згідно із затвердженими правилами; 
 • проведення ремонту с.-г. техніки відповідно до вимог заводу-виробника. 

Умови роботи: 

 • офіційне працевлаштування; 
 • стабільна і прозора система оплати праці; 
 • дружня команда та досвід роботи в кращій агрокомпанії України; 
 • місце роботи — Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Андріївка; 
 • трансфер співробітників до місця роботи з м. Чернігів. 

Чекаємо на Ваше резюме!

Обов’язки:

 • здійснення керівництва Службою безпеки товариства;
 • забезпечення комплексу заходів з економічної безпеки, організація охорони об’єктів підприємства;
 • проведення службових перевірок та внутрішніх службових розслідувань; 
 • перевірка контрагентів та кандидатів на роботу;
 • взаємодія з правоохоронними органами;
 • реалізація та контроль виконання завдань по лінії служби безпеки, відповідних Політик, Положень, Регламентів, Розпоряджень, Наказів та інструкцій агропромхолдингу.

Вимоги:

 • досвід роботи від 3 років на аналогічній посаді, досвід роботи в аграрному секторі буде перевагою;
 • знання законодавчої бази України та нормативних документів, які регламентують діяльність у сфері безпеки, збереження матеріальних цінностей підприємств.
   

Умови роботи:

 • місце роботи – Війтівці, Хмільницький р-н., Вінницька обл.;
 • офіційне оформлення;
 • стабільна і прозора система оплати праці;
 • оплачувані лікарняні та відпустка;
 • навчання та тренінги;
 • дружня команда.

Чекаємо на Ваше резюме!