Senior hardworking farmer agronomist in soybean field checking crops before harvest.

В Астарті досягають успіху співробітники, які орієнтовані на досягнення результату, розуміють бізнес, ефективно взаємодіють, безперервно розвиваються і шукають шляхи для підвищення своєї ефективності. 

Ключовими компетенціями співробітника Астарти є:

ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ 
Співпрацює для досягнення командних цілей, допомагає колегам. Дотримується принципів етики ділового спілкування. Здатен переконувати, вміє слухати та чути. Контролює свій емоційний стан у складних і конфліктних ситуаціях.

ОРІЕЄНТАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
Ефективно організує власну діяльність для досягнення результату. Не відступає при виникненні труднощів. Бере на себе особисту відповідальність за результати роботи. Забезпечує високу якість виконання. Дбає про репутацію Компанії.

РОЗУМІННЯ БІЗНЕСУ
Знає структуру Компанії та її основні бізнес-процеси. Дотримується стандартів, регламентів та процедур, а також вимог зовнішніх регулюючих документів у своїй діяльності. Оперативно знаходить необхідну інформацію, глибоко і критично її аналізує для прийняття рішень.

РОЗВИТОК
Сприятливо ставиться до змін. Удосконалює власну діяльність, пропонує ідеї щодо покращення ефективності роботи. Зацікавлений у підвищенні професійного і особистісного рівня, займається саморозвитком.