Комітети


З метою детального та всебічного розгляду питань порядку денного у складі Ради Директорів діють наступні комітети: Аудиторський комітет, Комітет з винагород та Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності.

Аудиторський комітет надає рекомендації Раді Директорів з питань фінансової звітності, контролю за виконанням бюджету, кредитування, внутрішнього аудиту, управління ризиками, оподаткування та надання рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту.

До складу Аудиторського комітету входять два члени Ради Директорів. Головою Аудиторського комітету є Жиль Меттеталь, Невиконавчий директор С.

Компетенція та порядок роботи Комітету визначаються Положенням про Аудиторський комітет (Charter of the Rules Governing the Audit Committee)

Комітет з винагород надає рекомендації Раді Директорів з питань визначення політики винагороди членів Ради Директорів та працівників, підзвітних Раді Директорів відповідно до кращих практик корпоративного управління, встановлення ключових показників ефективності та планування наступництва.

Комітет готує звіт з винагороди членів Ради Директорів відповідно до Кодексу корпоративного управління Нідерландів 2016 року (Dutch Corporate Governance Code, 2016) та подає його на розгляд Загальних зборів Акціонерів.

До складу Комітету з винагород входять два члени Ради Директорів. Головою Комітету з винагород є Ховард Дал, Невиконавчий директор С.

Компетенція та порядок роботи Комітету визначаються Положенням про Комітет з винагород (Charter of the Rules Governing the Remuneration Committee)

Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності надає рекомендації Раді Директорів з питань нагляду та дотримання політики сталого розвитку, її ефективності, стратегії Компанії та програм у сфері сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності.

До складу Комітету зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності входять три члени Ради Директорів. Головою Комітету є Віктор Іванчик, Виконавчий директор А.

Компетенція та порядок роботи Комітету визначаються Положенням про Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності (Charter of the Rules Governing the Sustainability and Corporate Responsibility Committee)