Комітети


З метою детального та всебічного розгляду питань порядку денного у складі Ради Директорів діють наступні комітети: Аудиторський комітет, Комітет з винагород та Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності.

Аудиторський комітет надає рекомендації Раді Директорів з питань фінансової звітності, контролю за виконанням бюджету, кредитування, внутрішнього аудиту, управління ризиками, оподаткування та надання рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту.

До складу Аудиторського комітету входять три члени Ради Директорів: Жиль Меттеталь, Говард Дал та Маркіян Маркевич. Головою Аудиторського комітету є Жиль Меттеталь.

Комітет з винагород надає рекомендації Раді Директорів з питань визначення політики винагороди членів Ради Директорів та працівників, підзвітних Раді Директорів відповідно до кращих практик корпоративного управління, встановлення ключових показників ефективності та планування наступництва.

До складу Комітету з винагород входять два члени Ради Директорів: Ховард Дал та Жиль Меттеталь. Головою Комітету з винагород є Ховард Дал.

Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності надає рекомендації Раді Директорів з питань нагляду та дотримання політики сталого розвитку, її ефективності, стратегії Компанії та програм у сфері сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності.

До складу Комітету зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності входять три члени Ради Директорів: Віктор Іванчик, Ховард Дал та Жиль Меттеталь. Головою Комітету є Віктор Іванчик.