Комітети


З метою детального та всебічного розгляду питань порядку денного у складі Ради Директорів діють наступні комітети: Аудиторський комітет, Комітет з винагород та Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності.

Аудиторський комітет надає рекомендації Раді Директорів з питань фінансової звітності, контролю за виконанням бюджету, кредитування, внутрішнього аудиту, управління ризиками, оподаткування та надання рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту.

До складу Аудиторського комітету входять два члени Ради Директорів. Головою Аудиторського комітету є Жиль Меттеталь, Невиконавчий директор.

Комітет з винагород надає рекомендації Раді Директорів з питань визначення політики винагороди членів Ради Директорів та працівників, підзвітних Раді Директорів відповідно до кращих практик корпоративного управління, встановлення ключових показників ефективності та планування наступництва.

До складу Комітету з винагород входять два члени Ради Директорів. Головою Комітету з винагород є Ховард Дал, Невиконавчий директор.

Комітет зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності надає рекомендації Раді Директорів з питань нагляду та дотримання політики сталого розвитку, її ефективності, стратегії Компанії та програм у сфері сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності.

До складу Комітету зі сталого розвитку і корпоративної відповідальності входять три члени Ради Директорів. Головою Комітету є Віктор Іванчик, Виконавчий директор.