Етика та комплаєнс


Бездоганна ділова репутація є ключовим нематеріальним активом та стратегічним ресурсом для розвитку, що визначає успішність, прибутковість та динамічність компанії. Астарта підтримує ідеї доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу.

Астарта, як публічна компанія, будує систему комплаєнс згідно з кращими міжнародними практиками та вимогами юрисдикцій, де працює. Крок за кроком посилюючи функцію комплаєнс, Астарта прагне зберегти та примножити довіру до компанії з боку своїх контрагентів та партнерів, а також посилити позиції на ринку.

З метою удосконалення процесу управління ризиками, окрім відділу комплаєнс у компанії діє також комплаєнс комітет. До його складу входять фахівці, які володіють високою компетенцією та знаннями у сфері комплаєнсу, управління ризиками, фінансів, юридичних питань, антикорупційних вимог, управління персоналом та дотримання прав людини, захисту екології та інформаційної безпеки. Це дозволяє здійснювати всебічну оцінку ризиків та будувати стратегію розвитку функції комплаєнс відповідно до потреб компанії та її стейкхолдерів.

КОДЕКС ЕТИКИ

Одним з ключових елементів комплаєнс-культури в Астарті є Кодекс етики, складений на основі Глобальних принципів ділової етики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO UN), Глобальних цілей сталого розвитку ООН 2030, Паризької Угоду, Декларації та рекомендацій Міжнародної організації праці.

Астарта – команда однодумців, а ведення бізнесу на основі найвищих етичних стандартів спільна незмінна позиція, якої дотримується кожен співробітник.

ЛІНІЯ ДОВІРИ

Астарта заохочує культуру відкритості, прозорості, партнерства та формує культуру нетерпимості до проявів шахрайства та корупції, шляхом підтримання діалогу з працівниками і партнерами на основі довіри та взаємоповаги.

Лінія довірипрограмний продукт, який використовується Астартою та обслуговується зовнішнім підрядником Ethicontrol, який гарантує повну анонімність та неупередженість реєстрації повідомлень, а також конфіденційність інформації, отриманої від заявників.

Заявник, тобто працівник компанії, фізична чи представник юридичної особи, може без вагань повідомити про своє занепокоєння, відомі факти порушень, внести пропозиції щодо діяльності компанії чи надати інший зворотній зв’язок щодо досвіду співпраці з Астартою.

Звернутись на Лінію довіри можливо:

  •  зателефонувати за номером 0 800 357 194. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів і приймаються у робочі дні з 09:00 до 18:00. У неробочий час та вихідні дні можна залишити повідомлення на автовідповідач;
  •  надіслати листа електронною поштою на адресу: [email protected] або на поштову адресу: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58, ТОВ Фірма «Астарта-Київ», канал зв’язку «Лінія довіри».

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

У своїй діяльності компанія дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції та шахрайства. Астарта розвиває корпоративну культуру прозорого бізнесу та систематично удосконалює власні стандарти доброчесності.

Команда неухильно дотримується вимог антикорупційного законодавства України, а також впроваджує елементи кращих міжнародних практик боротьби з корупцією і шахрайством, зокрема, принципи боротьби з корупцією, встановлених Організацією Об’єднаних Націй у 2003 році, Закон США про корупцію за кордоном ( “FCPA”), Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом (“UKBA”), Конвенція ОЕСР, антикорупційне законодавство Польщі, Нідерландів, та інших країн, в яких Астарта підтримує господарську діяльність.

З метою управління антикорупційними ризиками в Астарті діє Антикорупційна політика, яка поширюється на всіх співробітників, акціонерів, представників та стейкхолдерів компанії.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ

Астарта підтримує прозорі та довірливі взаємовідносини зі співробітниками. Також компанія підтримує прагнення наших працівників до професійного розвитку та не обмежує їх права до інтересів поза межами професійної діяльності, проте перевіряє, щоб такі інтереси не призводили до виникнення конфлікту інтересів, який може негативно вплинути на результати діяльності компанії.

З цією метою в Астарті було впроваджено Положення про управління конфліктами інтересів, яке визначає критерії виникнення конфлікту інтересів, порядок дій при його виникненні, а також передбачає процедуру щорічного декларування конфлікту інтересів працівниками. Положення поширюється на всіх працівників, незалежно від займаної посади та виду діяльності.

Належна увага до управління конфліктами інтересів та пов’язаними з ними ризиками сприяє формуванню впевненості у контрагентів та бізнес партнерів у забезпеченні виконання довготривалих зобов’язань компанії а також захисту від репутаційних та фінансових ризиків.

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА

У зв’язку з посиленням ролі міжнародної санкційної політки, особливо на фоні збройної агресії проти нашої держави, впровадженням національних санкцій та внесенням змін до низки законодавчих актів, Астарта розробила та впровадила Санкційну політику, яка дозволила встановити критерії та умови співпраці з контрагентами, перевірку на предмет можливого застосування до них міжнародних та національних санкцій, участь у колабораційній діяльності.

Санкційна політика, спрямована на збереження зразкової репутації компанії, уникнення випадків співпраці з контрагентами, щодо яких накладені міжнародні або національні санкції, пов’язаних з цим фінансових, операційних та інших ризиків, а також забезпечення безперервності бізнес-процесів.

ВЗАЄМОДІЯ З КОНТРАГЕНТАМИ ТА БІЗНЕС ПАРТНЕРАМИ

Астарта є надійним бізнес партнером, будує ділові відносини на взаємовигідних умовах та чітко виконує взяті на себе зобов’язання. Компанія високо цінує та поважає своїх контрагентів і партнерів, тому у взаємодії дотримується високих етичних стандартів та діє виключено у правовому полі.

Команда компанії розуміє, що успіх тісно пов’язаний з успіхом бізнес партнерів, тому для взаємовигідної співпраці невпинно вдосконалює свої бізнес процеси, підвищує якість власної продукції, впроваджує новітні технології та залучає висококваліфікованих працівників.

Астарта орієнтується на встановлення довготривалих ділових відносин, тому для компанії важливо, з ким працювати. Команда компанії з повагою ставиться до ділової репутації своїх контрагентів та бізнес партнерів, слідує принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції та приділяє належну увагу виявленню та оцінці санкційних ризиків.