Охорона праці


Здоров’я та життя працівників є найбільшою цінністю Астарти. Компанія забезпечує безпечні умови праці та постійно працює над їх покращенням. Задля досягнення цілі «нуль нещасних випадків» в Астарті функціонує система управління охороною праці, яка побудована на вимогах національного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту, вимог ISO 45001 («Система управління охороною праці»), кращих міжнародних практик (впровадження системи захисного блокування LOTO, 5S та ін.) та ризик-орієнтовному підході. Вдосконалення системи відбувається не тільки шляхом залучення ключових спеціалістів, але й абсолютно кожного працівника. В Астарті запроваджений чіткий перелік обов’язкових вимог з охорони праці, пожежної безпеки до підрядників, які відіграють вагому роль у прийнятті рішення щодо подальшої співпраці. Всі підрядники, які виконують роботи на території підприємств підлягають обов’язковим інспекціям та аудитам спеціалістами служби з охорони праці. У разі порушення цих встановлених вимог компанія може застосовувати санкції по відношенню до підрядника.

Велика увага в компанії приділяється й безпеці дорожнього руху. Система з безпеки дорожнього руху базується на вимогах національного законодавства та вимог ISO 39001 («Система безпеки дорожнього руху»). На постійній основі проводяться додаткові навчання та атестації водіїв, аудити стану транспортних засобів та детальний аналіз ДТП з подальшою розробкою коригуючих та попереджувальних заходів.

Постійна ідентифікація ризиків, розробка заходів щодо їх мінімізації та усунення, детальний аналіз кореневих причин інцидентів, навчання персоналу, система внутрішніх аудитів, комітетів, контрольних перевірок сприяє покращенню ключових показників з охорони праці в компанії.