Фахівці Компанії розробили та впровадили власну систему автоматичного обліку використання енергоресурсів підприємств агропромхолдингу.

Звіт, що автоматично генерує система, включає набір показників про кількість спожитої енергії не лише в абсолютних, але й у відносних величинах. Це дає змогу чітко і прозоро розмежовувати витрати енергоресурсів, спожитих на виробничі та адміністративні потреби як в цілому по холдингу, так і на кожен вид продукції окремо.

Система налаштована і на виконання порівняльного аналізу споживання енергії між бізнес-сегментами. Це актуально для Компанії, адже основна господарська діяльність Астарти зосереджена у кількох напрямках, зокрема, рослинництво, виробництво цукру, переробка сої та молочне тваринництво, і у кожному з них є свої особливості.

Можливість конвертації одиниць вимірювання у звіті дає змогу швидко отримувати вихідні дані для розрахунку викидів парникових газів Scope 1 (прямі викиди від спалювання природного газу, використання бензину, дизелю тощо) та Scope 2 (непрямі викиди від закупленої електроенергії).

В якості нормативно-технічної бази звіту були застосовані українські та міжнародні стандарти та сертифікати якості енергоресурсів.