Ключові результати:
У першому кварталі 2019 року консолідована виручка Групи зросла на 28% до 116 млн євро за рахунок високих показників у сільськогосподарському та соєпереробному сегментах. Понад двократне, до 62 млн євро, збільшення виручки у сегменті рослинництва відбулося завдяки зростанню цін на зернові культури та збільшенню продажів кукурудзи після її рекордного врожаю у 2018 році. На ринках цукру у звітному періоді  ціни були на 9% нижче порівняно з 1 кварталом 2018 року, у зв’язку з чим компанія скоротила обсяги продажів на 42%  до 54 тис. тонн.  Показник EBITDA збільшився на 2% до 14 млн євро, чистий грошовий потік від операційної діяльності зріс на 87% до 40 млн євро. 

Рослинництво 
Сегмент зайняв перше місце в структурі консолідованої виручки (54%). Доходи сегменту зросли в 2,4 рази до 62 млн євро завдяки підвищенню цін на зернові культури та зростанню обсягу продажів кукурудзи. Частка експорту підвищилася до 94% порівняно з 83% у відповідному періоді 2018 року. У першому кварталі АСТАРТА традиційно була сфокусована на організації посівної кампанії, яка цього року, враховуючи погодні умови, розпочалася раніше. Особливістю кампанії стало впровадження низки IT-рішень, спрямованих на діджитал-управління виробничими операціями та покращення контролю. 

Переробка сої 
Сегмент згенерував виручку у розмірі 24 млн євро (+15% р/р), тобто став другим за часткою у структурі консолідованих доходів компанії. Обсяги продажів соєвої олії зросли на 13% до 14 тис. тонн, соєвого шроту – на 11% до 47 тис. тонн. При цьому ціни на олію на фоні глобального профіциту знизилися на 9% 555 євро/тонна, тоді як на шрот підвищилися на 10% до 331 євро/тонна. 

Цукор 
Виручка сегменту скоротилася на 44% до 20 млн євро внаслідок зниження обсягу продажів, пов’язаного з низькими цінами на внутрішньому та глобальному ринках. Дворічне перенасичення ринку цукру продовжує пригнічувати рентабельність індустрії в цілому. У відповідь на ринкову ситуацію українські виробники цього сезону зменшили посіви цукрових буряків до 220 тис га (згідно інформації Міністерства аграрної політики та продовольства України), в тому числі АСТАРТА скоротила площі під цукровими буряками на 12% до 36 тис. га.  

Тваринництво 
Доходи сегменту зросли на 16% до 9 млн євро, враховуючи більш сприятливуу ринкову ситуацію та завдяки покращенню якісних показників молока.