Аграрний бізнес в Україні став локомотивом багатьох інновацій як щодо виробництва, так і методів корпоративного управління​. Саме провідні публічні аграрні компанії раніше за інших усвідомилипотребу перейти на міжнародні стандарти сталого розвитку та сучасні інструменти управління. Однією з перших, хто показав себе соціально відповідальним і сталим бізнесом, була компанія Астарта. Вона серед перших долучилася до Глобального договору ООН та почала публічно звітувати про свій прогрес у цьому напрямі, а згодом і публікувати звіти зі сталого розвитку за стандартами GRI та ESG-критеріями. За словами засновника і генерального директора агропромхолдингу Віктора Іванчика, його компанія будує агропромислову екосистему, яка об’єднує людей для якісних змін і сталого розвитку національного аграрного бізнесу та України.

Які тренди найбільше впливають на вашу галузь, компанію і ринки, на яких працюєте? 

З кожним роком світова спільнота дедалі частіше звертає увагу на зміну клімату та її вплив на світову економіку. Набуває поширення стале ведення бізнесу, яке донедавна вважалося нішевим підходом до фінансування та інвестицій, але сьогодні це важливий елемент фінансової стратегії та інвестиційних рішень. Зростає обізнаність індустрій та бізнесу загалом щодо ризиків та можливостей, тому не дивно, що ведення сталого бізнесу є не лише популярним, а й необхідним. Пандемія COVID- 19 лише зміцнила цю тенденцію, адже стала поштовхом до зміни світової системи цінностей.

Стало очевидним, що відповідальне ставлення до довкілля та соціального середовища — це сталий шлях, без якого Україні буде складно вигідно позиціонувати себе на світовому ринку капіталів, товарів та послуг. Бізнес, пріоритетом якого є лише гонитва за прибутками та неконтрольоване споживання ресурсів, поєднане з байдужістю до довкілля, здоров’я і безпеки людей, більше не матиме майбутнього.

Щороку ми проводимо сотні зустрічей із міжнародними аналітиками, банками, акціонерами  та потенційними інвесторами. Експерти аналізують довгострокову ефективність капіталовкладень, оцінюють її згідно з екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) критеріями. Вони звертають увагу на те, як ці чинники впливають на довгостроковий фінансовий ризик та окупність вкладень. Адже саме інтеграція цих чинників у фінансові та бізнес-рішення сприятиме вирішенню глобальних викликів сьогодення.

Чи це означає, що згодом з’явиться тренд на якісну ESG-інформацію та звітність? Як звітує Астарта?

Щоб ухвалити рішення про інвестиції чи співпрацю, потрібно багато знати про ту чи іншу компанію. Йдеться не лише про цифри, а й про те, які цінності сповідує компанія, на яких принципах вона побудована. Тому ключовою є саме якісна нефінансова звітність.

Астарта — публічна компанія, для нас це природно. Оприлюднювати нефінансову інформацію ми почали одними з перших в Україні. На початковому етапі ми розкривали окремі аспекти нашої корпоративної соціальної відповідальності, питання екології, персоналу та управління. У 2008 році, знову одними з перших серед українського бізнесу, приєдналися до Глобального договору ООН (UN Global Compact) і почали публікувати звіти про прогрес у реалізації принципів Глобального договору ООН.

Від 2017 року наші інтегровані річні звіти були за стандартами GRI, від 2019-го готуємо окремий звіт зі сталого розвитку за стандартами GRI та ESG-критеріями. На рівні ради директорів створили ESG-комітет.

Як бачите, це досить складний і тривалий процес, своє­рідний виклик, до якого потрібно бути готовими. Він потребує трансформації багатьох процесів, відповідальності, свідомості та реальних досягнень.

До речі, у 2020 році ми ініціювали отримання міжнародного ESG-рейтингу. Рейтингова агенція Sustainalytics провела незалежне оцінювання на основі річних звітів, публікацій у ЗМІ тощо, за результатами якого Астарта посіла 3-тє місце серед 89 аграрних компаній світу.

Так, Астарта дістала високу оцінку Sustainalytics за якість управління матеріальними ризиками ESG, зокрема щодо взаємодії з місцевими громадами, управління людським капіталом.

Як компанія будує відносини з місцевими громадами?

Ми соціально відповідальний бізнес, щороку інвестуємо у цей напрям майже 50 млн грн. Взаємодіємо з громадами не з позиції благодійника. Вони для нас партнери, з якими ми спільно плануємо роботу, допомагаємо визначити сильні сторони і можливості для розвитку. Співфінансуємо проєкти, що дають конкретний результат у довгостроковій перспективі. Залучаємо до співпраці інших підприємців, представників соціальної сфери, місцеву молодь та людей старшого віку. Ми виходимо з того, що рушійною силою для громади за законом Парето можуть стати 20% залучених.

Наприклад, проєкт «Соціально відповідальний бізнес та міжнародна підтримка як драйвер децентралізації в Україні: Створення спільної історії успіху», який реалізуємо разом із Швейцарською агенцією розвитку та співпраці, компанією Deloitte та Волочиською ОТГ. Кросфункціональна команда фахівців комплексно дослідила проблеми Волочиської громади, згенерувала 40 рекомендацій та 60 ідей для подальшого розвитку. Усі вони базуються на потребах та очікуваннях населення, є економічно виправданими та здатними показати високі результати за короткий час, щоб підвищити якість життя населення. Нині триває розробка стратегії розвитку, щоб сформувати дорожню карту для Волочиської ОТГ та створити тут нішеве підприємство чи кластер. Cаме завдяки цьому проєкту Волочиська громада змогла знайти свої драйвери, визначити стратегію розвитку та перспективні підприємницькі ініціативи, які ми співфінансуємо.

Співпраця великого бізнесу з малим стає взаємовигідним проєктом. Так, міжнародні компанії інвестують у невеликі підприємства, що допомагає заробляти місцевому населенню, а компаніям отримувати екопродукти. Чи є у вас подібні проєкти?

У регіонах присутності компанії ми створюємо агропромислову екосистему Астарта — об’єднання людей, які прагнуть ділитися своїми знаннями, експертизою, можливостями, інструментами для синергетичного і сталого розвитку індустріальних галузей, сільського господарства та людського капіталу.

До побудови цієї екосистеми залучені всі: я як генеральний директор, топменеджери, керівники і працівники усіх підприємств, виробничих і логістичних активів компанії. Кожен з нас і всі ми разом насичуємо її технологіями, інноваціями, можливостями, експертними порадами, ідеями чи програмами, якими ділимося з партнерами ринку, щоб зробити галузь і її учасників максимально ефективними. Наприклад, Центр партнерської взаємодії, один з елементів цієї екосистеми, співпрацює з аграріями, пропонуючи їм весь спектр послуг від імені компанії: форвардні програми закупівель, засоби захисту рослин, елеваторні послуги, лабораторні дослідження, страховий захист. Проєкт AgriChain наповнює екосистему інноваційними IT-рішеннями: діджиталізує бізнес-процеси, автоматизує процеси планування й управління агробізнесом тощо. Таким чином, кожна людина, кожне підприємство робить свій усвідомлений внесок у побудову екосистеми.

Її основою є ціннісна модель сталого розвитку, тому ми стимулюємо наших партнерів теж працювати за такими принципами: прозоро вести бізнес, сплачувати податки, створювати привабливі робочі місця, дбати про людей і довкілля. Культивуємо культуру дбайливого ставлення до використання природних ресурсів. Ми показуємо, як отримати економічну вигоду за допомогою інших інструментів, адже ми не будемо співпрацювати з тими, хто намагається узяти максимальну вигоду з того ресурсу, який вони експлуатують, і не думають про майбутнє покоління.

Коли свідомих людей буде критична маса, вони й стануть тією рушійною силою якісних позитивних перетворень спочатку на рівні громад, задіяних в екосистемі Астарта, а згодом і в Україні загалом.

На початку інтерв’ю ви сказали, що у 2020 році світова спільнота приділяла дуже багато уваги питанням зміни клімату. Україна теж долучилася до європейських зусиль щодо боротьби зі зміною клімату. Що робить ваша компанія у цьому напрямі?

У компанії розроблена низка екологічних програм, спрямованих на збереження довкілля та мінімізацію впливу. Астарта продовжує керовано зменшувати питоме і загальне споживання енергетичних та природних ресурсів і зосереджує свою увагу на енергоменеджменті та ресурсоефективності.

Ми реалізували низку заходів щодо зниження енергоспоживання відповідно до Програми підвищення енергоефективності. Новооржицький цукровий завод став першим цукровим заводом в Україні, який впровадив програму підвищення енергоефективності та був сертифікований відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001. Сьогодні вже чотири заводи компанії мають таку сертифікацію.

Реалізація програми модернізації Best available technics («Найкращі доступні технології») у цукровому сегменті нашої компанії дозволила знизити споживання природного газу на 15%, електроенергії — на 8%, а технічної води — з 1,06 м3 до 0,85 м3 на тонну переробленого буряку.

Технологічні, виробничі та управлінські системи сучасного інтегрованого комплексу із перероблення сої у місті Глобиному будуються на базі інструментів ощадливого виробництва. Ці процеси безперервно вдосконалюються за логікою «кайдзен», і такий підхід дозволяє щороку заощаджувати 1-2% споживання електроенергії та газу порівняно з паспортними показниками.

У сільськогосподарському сегменті компанії, який є основним споживачем дизельного пального, завдяки впровадженню нових технологій споживання ДЗ скоротилося на 14%.

Усвідомлюючи вплив тваринництва на процеси зміни клімату, останні п’ять років ми сфокусувалися на вирощуванні ефективніших тварин, які споживають менше корму. Побудували сучасний нетельний комплекс та потужний комбікормовий центр і отримали кращий рівень ферментації, завдяки чому зменшується кількість відходів. У 2020 році компанія запровадила систему щомісячного моніторингу споживання енергетичних та природних ресурсів, що дозволяє здійснювати щоквартальний моніторинг валових викидів парникових газів від прямих джерел.

До речі, ще у 2008 році Астарта підписала першу в Україні угоду про продаж вуглецевих кредитів з Багатостороннім фондом вуглецевих кредитів, створеним Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Нам, одним із небагатьох, вдалося продати ці квоти на викиди парникових газів на суму 1,5 млн євро.

Крім того, від 2017 року компанія розвиває органічне виробництво, що є одним зі стратегічних напрямів діяльності.

Ці заходи неможливі без впровадження інноваційних технологій. Які з них застосовуються у компанії?

Ефективно управляти бізнесом нам допомагає комплексна операційна система IT-рішень AgriChain. Це багатомодульна платформа, яка об’єднує рішення для автоматизації бізнес-процесів та ефективного управління всіма напрямами діяльності агропідприємства у рослинництві: управління земельним банком (AgriChainLand), виробництвом (AgriChainFarm), моніторингом посівів (AgriChainScout), управління складською логістикою (AgriChainBarn) тощо.

Це нам дає можливість ухвалювати швидкі та ефективні управлінські рішення і здійснювати стратегічне планування на основі унікальної аналітичної бази даних (аналізу ґрунтів, історії врожайності, мап продуктивності полів, які обробляє компанія, тощо).

Не менш важливими є максимальний контроль усіх виробничих процесів, цифровізація робочих місць аграрного сектору і можливість управляти процесом віддалено через мобільні додатки, мінімізація паперового документообігу, скорочення кількості загальновиробничих витрат та оптимізація логістичних витрат і складських залишків.

Нам важливо не лише зберегти унікальні природні властивості української ріллі і передати нащадкам сільськогосподарські угіддя в тому стані, в якому ми їх отримали, а й підвищити її родючість, використовуючи науково обґрунтовані методи ведення рослинництва. Тому ми активно ділимося своїми напрацюваннями з ринком, закликаємо однодумців до співпраці і таким чином наближаємо аграрну галузь та Україну до стандартів сталого розвитку.

За матеріалами Delo.ua