У 2020 році АСТАРТА ініціювала отримання Рейтингу ризиків у сфері екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG), складеним агентством Sustainalytics, всесвітньо визнаним постачальником досліджень, рейтингів та даних у галузі ESG.

Побудований на прозорій методології, рейтинг ESG компанії Sustainalytics дає можливість інвесторам, на основі чіткого і послідовного підходу, надати фінансову оцінку матеріальним екологічним, соціальним і управлінським (ESG) даним і питанням, що впливають на довгострокову ефективність їхніх капіталовкладень на безпековому та портфельному рівнях. 

Глобальний рейтинг ESG агентства  Sustainalytics охоплює більше 12 000 компаній і включає більшість глобальних показників.   

Отримавши 32.6 балів, АСТАРТА посідає третє місце серед 89 аграрних компаній світу, оцінених агентством Sustainalytics і 179 місце – серед 532 компаній харчової промисловості.    
АСТАРТА отримала високу оцінку агентства за якість управління матеріальними ризиками ESG Компанії, зокрема у питаннях взаємодії з місцевими громадами, управління людським капіталом, дотримання прав людини та високих стандартів бізнес етики. Оцінка також охоплює низку матеріальних питань ESG, таких як: використання ресурсів, землекористування, біорізноманіття, корпоративне управління, корпоративне управління вуглецем.

Стейкхолдери АСТАРТИ можуть ознайомитися з резюме рейтингу ESG на сайтах Sustainalystics і  АСТАРТИ

Юлія Берещенко, директор з розвитку та зв’язків з інвесторами, АСТАРТА:

Звіт агентства Sustainalytics, всесвітньо визнаного постачальника послуг, допомагає не лише розкрити наші сильні та слабкі сторони у контексті світової галузi, але й окреслити наші політики, спрямовані на сталий розвиток. Рейтинг незалежного агентства також дає стейкхолдерам АСТАРТИ впевненість у наших бізнес практиках та їх порівняння з компаніями нашої галузі. Ініціювання отримання рейтингу ризиків у сфері екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG) і оприлюднення його результатів, є ще одним важливим кроком Компанії назустріч всім нашим стейкхолдерам.

АСТАРТА визнана лідером з визначення та вирішення питань ESG, з якими стикається аграрна галузь України. Компанія приєдналась до Глобального договору ООН, щорічно публікує звіт GRI та регулярно оновлює актуальні питання ESG для кредиторів.