АСТАРТА представила черговий 11 звіт зі сталого розвитку. Цього року звіт підготовлений за стандартами GRI та ESG-критеріями, описує прогрес у досягненні 17 Цілей сталого розвитку ООН. Таким чином компанія детальніше розкриває інформацію, пов’язану з її соціально-екологічними впливами, системою корпоративного управління та ризик-менеджменту, а також інші істотні питання. У такий спосіб ми демонструємо більший рівень відкритості перед стейкхолдерами та позначаємо свій внесок у досягнення Цілей сталого розвитку.

У звіті компанія дає відповіді на питання екологічної відповідальності (споживання енергії, матеріали та відходи виробництва, використання водних ресурсів, вуглецевий слід, сертифікація, вплив зміни клімату на діяльність та ін.), соціальної відповідальності (співпраця з місцевими громадами, освітні програми, дотримання прав людини, розвиток персоналу, безпека праці та охорона здоров’я та ін.), системи управління (структура ради директорів, комітет з ризиків та комплаєнс, процедури з антикорупції, ризик-менеджмент, співпраця з підрядниками та ін.).

Враховуючи внутрішні трансформації, глобальні економічні фактори та  зростання уваги інвесторів та інших зацікавлених сторін до питань сталого розвитку бізнесу, Рада директорів АСТАРТИ сформувала  спеціалізований Комітет ESG, положення про який мають бути затверджені на найближчих річних зборах акціонерів. Крім того, однією з цілей компанії на 2020 рік є розробка системи управління ризиками на основі міжнародного підходу, в тому числі ESG-факторів.