Ключові показники

Доходи Астарти за 1 півріччя 2022 року зросли на 45% проти аналогічного періоду минулого року до 218 млн євро, з яких 35% забезпечив сегмент агровиробництва. Валовий прибуток знизився на 37%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, до 77 млн євро за 1 півріччя 2022, а валова рентабельність — на 47 пп до 35%. Відповідно показник EBITDA знизився на 45% проти аналогічного періоду до 68 млн євро, а рентабельність EBITDA — з 83% до 31% у першому півріччі 2022 року. Без урахування впливу МСФЗ-41, валова рентабельність зросла з 27% до 31%, а рентабельність EBITDA залишилася стабільною на рівні 27% (проти 28% у першому півріччі 2021). Станом на кінець 1 півріччя 2022 чистий борг збільшився на 8% проти аналогічного періоду до 193 млн євро, завдяки зростанню оборотного капіталу (чистий фінансовий борг знизився на 30% проти аналогічного періоду минулого року до 53 млн євро, через більші залишки готівки станом на кінець 1 півріччя 2022).

Агровиробництво

Доходи зросли майже втричі порівнюючи з аналогічним періодом минулого року до 77 млн євро в першій половині 2022 року. Зростання відбулося завдяки високим передвоєнним обсягам продажу та зростанню цін. Експорт згенерував 79% виручки за 1 півріччя 2022 проти 89% у 1 півріччі 2021. Валова рентабельність знизилася з 337% у першому півріччі 2021 до 59% у першому півріччі 2022 через переоцінку біологічних активів з огляду на нижчі очікувані ціни, меншу врожайність і вищі виробничі витрати. Станом на дату пресрелізу Астарта завершила збирання озимих культур – 265 тис. тонн пшениці та 19 тис. тонн ріпаку. Через менш сприятливі погодні умови врожайність була нижчою проти попереднього року: пшениці – 4,8 т/га (на 17% менше, як порівнювати аналогічний період минулого року), ріпаку – 3,1 т/га (на 4% менше проти попереднього року).

Виробництво цукру

Виручка за 1 півріччя 2022 р. зросла на 5% проти аналогічного періоду минулого року до 62 млн євро, причому зниження обсягів продажу цукру на 16% компенсувалося підвищенням цін на 23% порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Обсяги експорту склали 4 тис. тонн, що становить 4% від загального обсягу продажів. Валова рентабельність знизилася на 14пп з 37% у першому півріччі 2021 року до 23% у першому півріччі 2022 року через вищу собівартість продажів. Показник EBITDA у першому півріччі 2022 року склав 12 млн євро, що на 36% менше, ніж у минулому році, а рентабельність EBITDA знизилася на 12пп до 19% у першому півріччі 2022 р.

Переробка сої

Виручка за 1 півріччя 2022 досягла 53 млн євро, що на 17% більше проти аналогічного періоду минулого року, на фоні підвищення цін на соєвий шрот і олію на 7%, і 38% відповідно. Експорт приніс 79% доходів сегменту або зростання на 7пп порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Валова рентабельність подвоїлася до 21% у першому півріччі 2022 року проти аналогічного періоду минулого року, завдяки вищим цінам продажу, що призвело до збільшення рентабельності EBITDA до 16% проти 8% у першому півріччі 2021 року.

Тваринництво

Виручка за 1 півріччя 2022 зросла на 9% проти аналогічного періоду 2021 року до 20 млн євро завдяки зростанню цін. Обсяги продажів молока склали 48 тис. тонн, не змінившись порівнюючи з 2021 роком. Середня відпускна ціна склала 384 євро/т, що на 10% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року, завдяки ціновій надбавці на молоко сорту «Екстра», на яке припало 93% від загального обсягу продажів. Валова рентабельність переважно стабільна на рівні 26% у першому півріччі 2022 проти 27% у першому півріччі 2021 року. Показник EBITDA зріс на 45% порівнюючи з аналогічним періодом минулого року до 4 млн євро за 1 півріччя 2022 року.

“Диверсифікована модель бізнесу Астарти допомогла компанії достатньо швидко адаптуватися до роботи в умовах воєнного стану, забезпечити безперервність процесів, зберегти, а, у деяких випадках, навіть збільшити об’єми виробництва. Зниження обсягів експорту зернових та олійних культур через блокаду росією Чорноморських портів, компенсується за рахунок асортименту продукції компанії. Адже майже дві третини виробленої Астартою продукції на сьогоднішній день користується попитом і реалізовується на території України. У першу чергу це цукор, молоко, продукти переробки сої, які йдуть на виробництво м’яса в Україні. Втім, ми використовуємо усі доступні маршрути для досягнення запланованих показників експорту збіжжя. Сьогодні ми повністю готові до збирання та переробки сої, соняшнику, цукрових буряків та кукурудзи і вже активно інвестуємо в урожай 2023 року, щоб зберегти об’єми посівів на рівні попередніх років» – зазначив Віктор Іванчик, CEO та засновник агропромхолдингу Астарта.