IT-company AgriChain – a complex richly modular IT platform for managing agribusiness


ІТ-система об’єднує рішення для автоматизації основних напрямків діяльності агровиробництва. В основі концепції рішення AgriChain – повна інтеграція з обліковою системою 1С, даними з різного устаткування (GPS-трекери, ДУТи, заправні комплекси, мітки причіпного, RFID, термінали збору даних, бортові комп’ютери, метеостанції, датчики вологості ґрунту і т.д .), супутниковими і метеорологічними даними, які консолідуються в єдину систему для подальшого аналізу, обробки і прийняття управлінських рішень на основі ризик-менеджменту.


Незалежні модульні ІТ-рішення

AgriChain Land: управління земельним банком агрокомпанії – онлайн система та точка комунікації всіх спеціалістів по управлінню земельним банком

AgriChain Farm: управління агровиробництвом – онлайн система планування та управління агровиробництвом, виробничою програмою в віддалених умовах за рахунок мобільного рішення

Agrichain Scout: управління моніторингом посівів – онлайн система управління моніторингом посівів в умовах оперативного виявлення ризиків через мобільне рішення у найвіддаленіших полях

Функціональні можливості ІТ-продукту:

 • Створення власної інтерактивної кадастрової карти, повний спектр картографічних звітів (геометрія ділянок та полів, як власних, так і конкурентів).
 • Конструктор користувацьких та згенерованих шарів, які надають користувачу інструменти по налаштуванню додаткових шарів за будь-якими параметрами.
 • Модерування оброблюваних полів, землі під об’єктами нерухомості, інших об’єктів
 • Аналіз недообробітку, переобробітку, технічних втрат по орендованих ділянках.
 • Модерування обмінів земельними ділянками (в тому числі часткових) та стану консолідації земельного банку.
 • Виконання повного спектру бізнес-процесів, пов’язаних з процесуальними діями за договорами оренди землі і пов’язаними об’єктами (ділянки, поля, контрагенти та інше).
 • Модерування контрагентів (CRM для роботи з орендодавцями з можливістю фіксації інформації в мобільному додатку без інтернету).
 • Конструктор додаткових реквізитів та користувацьких довідників, який дає можливість вносити будь-яку інформацію в систему на рівні користувача.
 • Чат-боти для комунікації з пайовиками по основних запитах та в режимі “питання-відповідь”.
 • Створення сценаріїв бюджету витрат, пов’язаних з орендою землі.
 • Управління виплатами, пов’язаними із землекористуванням (групи, статті витрат, форми і способи виплат).
 • Система менеджменту завдань фахівців.
 • Система аналітичних звітів з управління земельним банком на основі ризик-менеджменту. Можливість формування звітів в BI-системах з використанням даних із Системи.

Функціональні можливості блоку Сезонного планування виробничої програми (web-додаток):

 • Планування різних сценаріїв бюджетних параметрів виробничої програми.
 • Планування структури готової продукції та каналів реалізації.
 • Планування різних сценаріїв виробничої програми з фіксацією історії змін, погодженням по бізнес-процесу.
 • Формування шаблонів планових технологій по культурам.
 • Планування структури сівозміни в автоматичному або ручному режимі з врахуванням попередників та кучності масивів.
 • Планування врожайності (з можливістю автоматичного визначення на базі історичних даних), розрахунку бункерної та залікової ваги з урахуванням втрат.
 • Планування токової та елеваторної логістики зерна (з моделлю оптимальних перевезень).
 • Планування повного технологічного циклу (до поля) з використанням механізму універсальних алгоритмів розрахунку об’ємів та вартості технологічних операцій в розрізі груп операцій та кожної операції.
 • Планування календаря руху товарної продукції.
 • Планування плану продажів продукції з розрахунком доходів від реалізації готової продукції в розрізі періодів, цін та каналів збуту.
 • Планування зведених показників економічної ефективності.
 • Оперативне планування робіт на основі виробничої програми, відображення інформації про фактично виконані операції в прив’язці до виробничої програми, план-фактний аналіз виконання виробничої програми.
 • Система аналітичних звітів по управлінню виробничою програмою на основі даних системи (Power BI).

Функціональні можливості блоку Оперативного виконання виробничої програми (мобільний додаток):

 • Карта полів та посівів (в розрізі років врожаю та культур) з історією сівозміни та історією виконаних робіт (технологій/ матеріалів), врожайності.
 • Інструменти для локальних обмірів та проставлення локальних міток (з фото та коментарями) на карті.
 • побудова маршруту техніки або в обране поле на мапі;
 • Відображення онлайн місцезнаходження техніки на карті в розрізі типів, пошук техніки, побудова трека руху техніки з онлайн аналізом швидкісного режиму руху.
 • Реєстр технічного стану техніки з можливістю управління статусами в мобільному додатку.
 • Відображення актуальних залишків ТМЦ (групи, найменування, склади).
 • Бізнес-процеси з оперативного Планування та контролю виконання польових, транспортних, загальновиробничих робіт підприємства та послуг.
 • Диспетчеризація управління с/г технікою, спец і автотранспортом (власна та наймана).
 • Планування потреби в ТМЦ (повне управління переміщенням, контроль руху залишків ТМЦ).
 • Автоматичне формування на основі планів робіт заготовок дорожніх листів та заявок на видачу та рух ТМЦ через переміщення товарів.
 • Автоматизована передача ТМЦ через QR-код (електронний підпис) і між користувачами (МВО).
 • Відображення та контроль закриття факту виконаних робіт (дані системи GPS-моніторингу) та використаних ТМЦ (з можливістю автоматичного контролю залишків).
 • Автоматичне формування на основі факту робіт дорожніх листів та списання ТМЦ через Вимога-накладна (формування зведеного Акту списання ТМЦ).
 • Система аналітичної звітності по формуванню первинної виробничої документації та система оперативної звітності по виконанню виробничої програми (Power BI).

Функціональні можливості:

 • Формування агрохімічного паспорту поля (історія сівозміни, робіт, оглядів – фото/відео, метеорологія, аналізи грунту).
 • Аналіз стану посівів та система реагування на підставі супутникових індексів NDVI, EVI2, GNDVI, алгоритм розрахунку площі та % поля по значеннях індексу NDVI в динаміці.
 • Формування «Рейтингу полів», по якому можна аналізувати вегетацію рослин згідно даних індексу NDVI, класифікувати поля за станом вегетації (кращі, середні, гірші) в рамках культури та періоду, створювати масово завдання агрономам на огляди.
 • Аналіз післядії використаних пестицидів (пригнічуюча дія на наступні культури в сівозміні).
 • Аналіз метеорологічних даних для прогнозу виникнення хвороб і шкідників (церкоспороз та довгоносик).
 • Робочий стіл головного агронома для закріплення агрономів за полями і модерування зведеного календаря оглядів.
 • Формування системного календаря оглядів посівів (автоматично по бізнес-процесу або на основі виявлених ризиків) з контролем виконання.
 • Фіксація оглядів посівів в розрізі фенологічного та фітосанітарного стану, оцінка якості виконання технологічних операцій.
 • Чат для обговорення фахівцями стану посівів і оперативного реагування на ризики.
 • Бізнес-процес по формуванню пропозицій щодо додаткових обробок полів на підставі даних оглядів.
 • Гнучке налаштування повідомлень про події на полях, система пуш-повідомлень в мобільному додатку.
 • Система аналітичної звітності по управлінню моніторингом посівів.
 • Система управлінських звітів про стан посівів на основі даних системи (Qlick Sence, Power BI).

AgriChain Logistics: управління логістикою ТМЦ та продукції – онлайн система управління логістикою ТМЦ та готовою продукцією

AgriChain Barn: управління складським господарством- онлайн система для управління складськими процесами та складською логістикою підприємства

AgriChain Kit: управління бізнес-процесами – онлайн система для моделювання та управління бізнес-процесами компанії

Функціональні можливості ІТ-продукту:

 • Створення власної інтерактивної кадастрової карти, повний спектр картографічних звітів (геометрія ділянок та полів, як власних, так і конкурентів).
 • Конструктор користувацьких та згенерованих шарів, які надають користувачу інструменти по налаштуванню додаткових шарів за будь-якими параметрами.
 • Модерування оброблюваних полів, землі під об’єктами нерухомості, інших об’єктів
 • Аналіз недообробітку, переобробітку, технічних втрат по орендованих ділянках.
 • Модерування обмінів земельними ділянками (в тому числі часткових) та стану консолідації земельного банку.
 • Виконання повного спектру бізнес-процесів, пов’язаних з процесуальними діями за договорами оренди землі і пов’язаними об’єктами (ділянки, поля, контрагенти та інше).
 • Модерування контрагентів (CRM для роботи з орендодавцями з можливістю фіксації інформації в мобільному додатку без інтернету).
 • Конструктор додаткових реквізитів та користувацьких довідників, який дає можливість вносити будь-яку інформацію в систему на рівні користувача.
 • Чат-боти для комунікації з пайовиками по основних запитах та в режимі “питання-відповідь”.
 • Створення сценаріїв бюджету витрат, пов’язаних з орендою землі.
 • Управління виплатами, пов’язаними із землекористуванням (групи, статті витрат, форми і способи виплат).
 • Система менеджменту завдань фахівців.
 • Система аналітичних звітів з управління земельним банком на основі ризик-менеджменту. Можливість формування звітів в BI-системах з використанням даних із Системи.

Функціональні можливості:

 • Формування електронної ТТН в мобільному додатку, робота з різними типами ТТН (поле-елеватор, склад-поле, склад-склад та інші).
 • Гнучка форма налаштування реквізитів ТТН з можливістю налаштування додаткових реквізитів для контролю необхідних показників з інтеграцією з обліковою системою.
 • Друк ТТН з QR-кодом на термопринтері з мобільного додатку.
 • Формування реєстру ТТН в мобільному додатку.
 • Можливість формування вхідної ТТН при роботі зі сторонніми елеваторами.
 • Формування маршрутів з врахуванням контрольних точок.
 • Формування нарядів на перевезення, управління процесом перевезень через чат-бот, контроль виконання нарядів.
 • Контроль елеваторної черги в розрізі геозон (очікування та розвантаження).
 • Робоче місце спеціаліста служби моніторингу, інтеграція системи з даними GPS-моніторингу для контролю руху автомобілів та отримання даних по пробігах автомобілів.
 • Документообіг по роботі з перевізниками.
 • Система управлінських звітів по логістиці продукції з поля на основі даних системи (Power BI).

Функціональні можливості:

 • Налаштування схем бізнес процесів будь-якої складності.
 • Гнучке налаштування екранних форм завдань.
 • Можливість формування друкованих форм, зберігання скан-копій документів.
 • Можливість інтеграції з іншими модулями платформи з використанням рольової моделі і об’єктів системи шляхом обміну даними по API.
 • Контроль термінів виконання завдань.
 • Налаштування розсилки повідомлень про події системи.

ІТ-продукти Agrichain в повсякденній роботі Астарти