Сталий розвиток

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Сталий розвиток АСТАРТИ - це поєднання трьох складових: економічної, екологічної та соціальної.

НАШ ВКЛАД ДО ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН
Сталий розвиток компанії забезпечується реалізацією політики корпоративної соціальної відповідальності.
Одним із дієвих механізмів управління КСВ є  відповідна Стратегія, що розроблена у 2014 році з метою узагальнення соціальних та екологічних ініціатив, посилення їх результативності.
В рамках своєї стратегії АСТАРТА підтверджує відданість принципам прозорості та відповідальності у своїй щоденній діяльності і спрямовує зусилля на досягнення сталого лідерства.
Ми підтримуємо 10 принципів Глобального Договору ООН в сферах: права людини, трудові відносини, захист довкілля та протидія корупції і розширюємо свою відповідальність.
Саміт ООН з питань сталого розвитку у вересні 2015 року прийняв Порядок денний на період до 2030 року, в тому числі визначили 17 цілей у галузі сталого розвитку.  
Цілі мають допомогти об’єднати зусилля усіх країн щодо забезпечення більш гармонійного життя для своїх громадян та розвитку планети.
Ми приймаємо  та розділяємо Цілі сталого розвитку, робимо внесок у їх досягнення постійно в своїй повсякденній бізнес-діяльності.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
Ми розуміємо, що сталий розвиток компанії неможливий без побудови партнерських відносин із стейкхолдерами.
З метою підвищення громадської поінформованості,  встановлення конструктивного діалогу із зацікавленими сторонами, вдосконалення процедур, становлення стратегічного підходу до співпраці , розроблено «План взаємодії із стейкхолдерами  агропромхолдингу Астарта», засади якого реалізуються підприємствами холдингу. Документ забезпечує більш активне залучення до співпраці стейкхолдерів, визначає основні принципи взаємодії, форми комунікацій тощо.
Компанія усвідомлює, що будь-яка організація повинна бути максимально відкритою до своїх стейкхолдерів. АСТАРТА має чітко сформульовані етичні правила, за допомогою яких реалізуються її цінності. В Кодексі корпоративної етики Компанія зобов’язується підтримувати активний діалог зі стейкхолдерами, застосовуючи найкращі бізнес-практики, що сприяють сталому розвитку.
АСТАРТА керується принципами доступу до публічної інформації всіх ключових стейхолдерів, зокрема шляхом:
1)  прозорості та відкритості діяльності;
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.