КСВ

Соціальна відповідальність є невід’ємною складовою частиною життя компанії «Астарта-Київ», підґрунтям її філософії із самого моменту заснування. Саме тому ми приєднались до Глобального договору ООН та провадимо активну соціальну політику, займаємося благочинністю. Бюджет соціальних та благодійних програм у 2016 році перевищив 35 млн грн.

Сьогоднішня платформа корпоративної соціальної відповідальності є черговим кроком до побудови стійкого майбутнього. Ми переконані, що саме соціальна відповідальність бізнесу забезпечує сталий розвиток компанії у довготривалій перспективі, сприяючи ефективності праці, зберігаючи соціальну стабільність суспільства в цілому.

Агропромхолдинг ставить за мету бути найкращим у чотирьох сферах, а саме:

 • краща інвестиція;
 • кращий партнер;
 • кращий роботодавець (серед агрокомпаній);
 • кращий сусід.

 

В рамках напряму «Краща інвестиція» увагу акцентовано на таких пріоритетах: корпоративне управління, прозорість та підзвітність і протидія корупції.

Компанія продовжить реалізацію заходів, спрямованих на покращення корпоративного управління та підвищення прозорості й підзвітності для своїх стейкхолдерів. Разом з тим, АСТАРТА постійно вдосконалює систему протидії корупції, внутрішньому шахрайству та негативному впливу ймовірних фінансово-виробничих конфліктів інтересів.

Напрям «Кращий роботодавець» акцентує зусилля компанії на наступних пріоритетах:

 • формування бренду «роботодавець»;
 • професійний розвиток людей;
 • безпека праці та охорона здоров’я людей;
 • покращення лояльності сезонних співробітників.

 

Досягти цих цілей Компанія планує через: розробку Кодексу поведінки співробітників, оновлення системи оцінки компетенцій та результатів діяльності співробітників, створення кадрового резерву та програм наставництва, проведення тренінгів, спрямованих на охорону життя, здоров’я та працездатності працівників, розробку прозорих критеріїв відбору працівників для сезонної роботи та створення програм мотивації для них та ін.

В рамках напряму «Кращий партнер» компанія продовжить відповідально працювати з постачальниками та партнерами, впроваджуючи концепцію сталого сільського господарства, працюючи над покращенням якості продукції та зменшенням негативного впливу на довкілля. Відповідно, зусилля акцентовано на таких пріоритетах:

 • розвиток сталого сільського господарства;
 • охорона навколишнього середовища;
 • робота з постачальниками.

 

Основні заходи будуть направлені на: раціональне використання природних та сировинних ресурсів, зниження водовикористання, збільшення енергоефективності та скорочення викидів, зокрема, парникових газів, збереження якості ґрунтів, використання добрив та пестицидів відповідно до найкращих практик та технологій та ін.

Напрям «Кращий сусід» об’єднує такі важливі аспекти, як якість життя громади, розвиток територій.

Сьогодні Компанія працює у 198 населених пунктах у 6 областях. Ми усвідомлюємо, що процвітання нашого бізнесу безпосередньо залежить від добробуту місцевих громад. Завдання Компанії полягає не лише у тому, щоб забезпечити робочі місця, але й достойні умови життя своїм співробітникам. Тому в рамках Стратегії компанія продовжить активно реалізувати практики, спрямовані на забезпечення населених пунктів у сільській місцевості об’єктами соціальної інфраструктури та рівного доступу мешканців сільської місцевості до медичних і освітніх послуг. У Компанії розроблено Карти сталого розвитку для регіонів присутності, які дають змогу виявити області та проекти, що найбільш потребують підтримки.

З метою оцінки та постійного удосконалення реалізації КСВ, в Астарті створено Комітет із корпоративної соціальної відповідальності, який очолив особисто Генеральний директор Компанії.

Звіти, підготовлені в рамках ініціативи «Глобальний договір ООН»:

Звіт зі сталого розвитку за 2017 р.

Звіт зі сталого розвитку за 2016 р.

Звіт зі сталого розвитку за 2015 р.

Звіт зі сталого розвитку за 2014 р.

Звіт про досягнуті результати та загальний прогрес за 2013 р.