Біоенергетика

ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ

Біоенергетичний комплекс (м. Глобине, Полтавська область) введено в промислову експлуатацію в жовтні 2014 року. Комплекс, що є унікальним для країн СНД, виробляє біогаз у процесі ферментації відходів цукрового виробництва та пожнивних залишків. Його проектна потужність досягає 150 тис. куб. м біогазу/день, що еквівалентно 75 тис. куб. м природного газу. Виробництво заміщає до 50% потреби Глобинського цукрового заводу в природному газі у період переробки буряку. Після закінчення сезону цукроваріння біогаз використовується для забезпечення технологічних потреб ще одного підприємства АСТАРТИ в м. Глобине - заводу із переробки сої. Можливості цього комплексу мають суттєві резерви для збільшення, зокрема виробництва теплової енергії.

Застосування біотехнологій дає змогу збільшити використання поновлюваної енергії у виробничому циклі. Це є дуже важливим для такої енергоємної галузі, як виробництво цукру і реальною альтернативою імпортованому газу. Крім того, ефективне використання ресурсів досягається шляхом подальшого застосування біоречовин як добрив для сільгоспугідь.

Крім того, даний проект значно покращує екологічну ситуацію, адже знижує техногенне навантаження на навколишнє середовище та дає змогу створити нові робочі місця для населення Глобинського регіону, що в цілому має позитивний вплив на соціальний розвиток регіону. 

Нетехнічне резюме проекту

План взаємодії із зацікавленими сторонами