Захист довкілля

Екологічна та соціальна відповідальність є одним із найважливіших напрямів розвитку АСТАРТИ. Цей напрям є невід'ємною частиною місії та стратегії Компанії, який стає все більш ефективним з кожним роком. У Компанії розроблено відповідну Політику у сфері якості, безпечності харчової продукції, охорони праці, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища та енергетичного менеджменту, яка грунтується та таких принципах:

  • відповідальна діяльність Компанії згідно з нормативними вимогами і законодавством України у сфері охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища;
  • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництва та використання найкращого досвіду організації роботи щодо поліпшення умов та підвищення безпеки праці;
  • стійкий розвиток підприємств шляхом впровадження нових екологічно безпечних технологій та скорочення викидів та відходів на кожному етапі виробництва;
  • співпраця із зацікавленими сторонами, громадськістю та населенням з питань діяльності Компанії у сфері екологічної безпеки;
  • проведення навчання, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників із питань охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

Агропромхолдинг АСТАРТА направляє свою діяльність на екологічно безпечний розвиток підприємств, інвестування в постійне вдосконалення технологій на виробництві та прямує до найкращих результатів шляхом направлення зусиль на екологічний, соціальний та корпоративний розвиток Компанії.  Розроблено низку екологічних програм, серед яких:

Програма заміни азбестових матеріалів, що направлена на мінімізацію ризиків, які пов’язані або можуть бути пов’язані зі здоров'ям та безпекою людини.

Програма виведення з використання та заміни фреонів R22 на безпечні згідно з Монреальським протоколом на агрофірмах.

Інтегровані Програми контролю за паразитами/хворобами (засоби захисту рослин):

  • раціональне використання засобів захисту рослин;
  • відмова від використання Іа і Ів класу речовин за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 

Програми зв’язків із зацікавленими особами, громадські слухання, проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та ін.

Компанія є відкритою і прозорою та відображає свою соціально-екологічну  діяльність у звітах,  підтримує членство в таких міжнародних ініціативах:

  • Глобальний договір ООН - United Nations Global Compact з 2009 року
  • Центр “Розвитку Корпоративної Соціальної Відповідальності” з 2012 року

 

СЕРТИФІКАТИ ТА ВІДЗНАКИ ЯКОСТІ

АСТАРТА піклується про якість та безпечність своєї продукції, про стан довкілля, промислову безпеку та енергозбереження, що регулюється Корпоративною інтегрованою системою менеджменту.

Корпоративна інтегрована система менеджменту була впроваджена в 2011 році з метою досягнення найкращих результатів та підвищення ефективності роботи на всіх рівнях підприємства. Корпоративна інтегрована система менеджменту з якості, безпечності продукції, охорони праці, навколишнього середовища та енергетичного менеджменту ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001 і дає змогу застосовувати однакові принципи та підходи для забезпечення безпеки всіх видів діяльності. На низці підприємств компанії впроваджені міжнародні стандарти.

ISO 9001 (система управління якістю)

 

ISO 14001 (система менеджменту охорони навколишнього середовища)

 

OHSAS 18001 (система менеджменту охорони праці)

 

FSSC 22000 або ISO 22000 (система менеджменту харчової безпеки)

 

ISO 50001 (система енергетичного менеджменту)