Страхування посівів


ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ПОСІВІВ ОЗИМИХ С.Г. КУЛЬТУР НА ПЕРІДОД ПЕРЕЗИМІВЛІ ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КРОМПАНІЯ»

Культури,  що підлягають страхуванню: озимі зернові, ріпак. 

Період покриття: з 30.11.2021 – 30.04.2022. 

Страховий ризик :  вимерзання, вимокання, випрівання, ожеледь (льодова кірка),заморозок.    

Страховий тариф:   від 3,4% до 5,4% в залежності від культури. 

Франшиза (безумовна): 

  • 20% для озимих зернових; 
  • 30 % для озимого ріпаку.  

Для укладення договору необхідні наступні документи: 

  • заява на страхування; 
  • Довідка про посівну площу, що передається на страхування; 

Приклад розрахунку страхової суми та страхового платежу:  

Культура Середньо зважені витрати на 1 га  Площа,  га Страхова сума, грн  
Озима пшениця 5 500,00 100 550 000,00  

Страхова сума – 550 000 грн; страховий тариф – 3,4%. 

Страховий платіж – 18 700 грн. або 187 грн./га.  

Франшиза – 110 000 грн. (20%)  

Страховим випадком є загибель 50% рослин від первісної щільності 

Страхова виплата – 440 000 грн. (550 000 – 110 000)  

ПрАТ «УАСК» здійснює зважену  політику перестрахування та має договір облігаторного перестрахування з одним із найбільш рейтингових міжнародних перестраховиків – «Swiss Re», рейтинг якого за даними «Standard & Poor’s» є «А+».    

Наша компанія здійснила виплати саме по страхуванню аграрних ризиків:  

1,4 млн. грн у 2017 році; 5,4 млн. грн у 2019 році; 54,4 млн грн. у 2020 році.; 5,3 млн у 2021 році.   

Готові до конструктивного діалогу по індивідуальному підбору оптимальних умов страхування виходячи саме з Ваших потреб.