Захист довкілля

У Компанії розроблено відповідну Політику у сфері якості, безпечності харчової продукції, охорони праці, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища та енергетичного менеджменту, яка грунтується та таких принципах:

  • відповідальна діяльність Компанії згідно з нормативними вимогами і законодавством України у сфері охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища;
  • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництва та використання найкращого досвіду організації роботи щодо поліпшення умов та підвищення безпеки праці;
  • стійкий розвиток підприємств шляхом впровадження нових екологічно безпечних технологій та скорочення викидів та відходів на кожному етапі виробництва;
  • співпраця із зацікавленими сторонами, громадськістю та населенням з питань діяльності Компанії у сфері екологічної безпеки;
  • проведення навчання, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників із питань охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

Агропромхолдинг АСТАРТА направляє свою діяльність на екологічно безпечний розвиток підприємств, інвестування в постійне вдосконалення технологій на виробництві та прямує до найкращих результатів шляхом направлення зусиль на екологічний, соціальний та корпоративний розвиток Компанії.  Розроблено низку екологічних програм, серед яких:
Програма заміни азбестових матеріалів, що направлена на мінімізацію ризиків, які пов’язані або можуть бути пов’язані зі здоров'ям та безпекою людини.
Програма виведення з використання та заміни фреонів R22 на безпечні згідно з Монреальським протоколом на агрофірмах.

Інтегровані Програми контролю за паразитами/хворобами (засоби захисту рослин):

  • раціональне використання засобів захисту рослин;
  • відмова від використання Іа і Ів класу речовин за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я;
  • програми зв’язків із зацікавленими особами, громадські слухання, проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та ін.

Компанія є відкритою і прозорою та відображає свою соціально-екологічну  діяльність у звітах,  підтримує членство в таких міжнародних ініціативах:

  • Глобальний договір ООН - United Nations Global Compact з 2008 року
  • Центр “Розвитку Корпоративної Соціальної Відповідальності” з 2012 року